vjerski objekti
Vardačka džamija u Konjicu

Objekat: Vardačka džamija  (Konjic)

- Renoviranje (kompletno)

- Godina realizacije: 2015.

Porčina džamija u Sarajevu

Objekat: Porčina džamija (Vratnik, Sarajevo)

- Renoviranje (kompletno)

- Godina realizacije: 2014.Abdesthana kod Tekijske džamije

Objekat: Abdesthana kod Tekijske džamije (Konjic)

- Vrsta: Novogradnja

- Godina izgradnje: 2015.