objekti za odmor
Vikend kuća u Lađanici

Vikendica u Lađanici (Glavatičevo)

- Novogradnja

- Godina izgradnje: 2016.

Vikend kuća na Boračkom jezeru

Vikend kuća na Boračkom jezeru

- Novogradnja

- Godina izgradnje: 2016.Vikend kuća na Drecelju (Konjic)

Vikend kuća na Drecelju (Konjic)

- Novogradnja

- Godina izgradnje: 2015.Vikend kuća u Glavatičevu

Vikendica u Glavatičevu (Ribari)

- Novogradnja

- Godina izgradnje: 2015.

Vikend kuća u Glavatičevu

Vikendica u Glavatičevu

- Novogradnja

- Godina izgradnje: 2014.

Vikendica na Drecelju (Konjic)

Vikendica na Drecelju (Konjic)

- Novogradnja

- Godina izgradnje: 2014.

Vikendica u Čelebićima (Konjic

Vikendica u Čelebićima (Konjic)

- Novogradnja

- Godina izgradnje: 2008.