Završeni vjerski objekti

   
 

Vardačka džamija u Konjicu

- Renoviranje (kompletno)


- Godina realizacije: 2015

 
   
 

Porčina džamija (Vratnik, Sarajevo)

- Renoviranje (kompletno)

- Godina realizacije: 2014

  
   

Abdesthana kod Tekijske džamije u Konjicu

- Novogradnja

- Godina realizacije: 2015