Stambeno-poslovni objekti

   

Stambeno poslovni objekat 
(Novi most - Konjic)

- Novogradnja

- Godina izgradnje: 2016

   

Stambeno-poslovni objekat u
naselju Varda ("Niho Motors" Konjic)

- Novogradnja, adaptacija

- Godina izgradnje: 2015

   

Stambeno-poslovni objekat
na Drecelju (Trgoprodukt Konjic)

- Novogradnja

- Godina izgradnje: 2005

   

Fahmogradnja - uprava
Kolonija (Konjic)

- Novogradnja

- Godina izgradnje: 2002

   

Poslovni objekat "Centralprom"
na željezničkoj stanici (Konjic)

- Novogradnja, adaptacija

- Godina izgradnje: 2003

   
 

Stambeni objekat ulici
Donje polje
(Monter Konjic)

- Novogradnja

- Godina izgradnje: 2003

 
   

Stambeno poslovni objekat u Glavatičevu

- Novogradnja

- Godina izgradnje: 2001

   

Stambeni objekat u Brezi

- Novogradnja

- Godina realizacije: 2002

   

Stambeni objekat u Hadžićima (Sarajevo)

- Novogradnja

- Godina realizacije: 2003